Hiệu trưởng phải dạy 2 tiết/tuần

Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc, các Phòng GD&ĐT yêu cầu nghiêm túc thực hiện đảm bảo số tiết giảng dạy theo quy định đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cấp tiểu học, THCS và THPT.

Theo đó, số tiết dạy của hiệu trưởng là 2 tiết/tuần, phó hiệu trưởng là 4 tiết/tuần. Nội dung giảng dạy của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng có thể là: Tham gia dạy học trên lớp đúng chuyên môn đã được đào tạo (các môn học/chủ đề tự chọn); Tham gia dạy môn Đạo đức (đối với chương trình giáo dục Tiểu học); Thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục hướng nghiệp.

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng có thể đảm nhiệm dạy trọn vẹn theo chương trình môn học hoặc thay giáo viên đi học, nghỉ ốm, thai sản, dạy phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh sinh giỏi, bồi dưỡng giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ sao cho đảm bảo tổng số tiết dạy theo quy định.

Hàng năm các phòng GD&ĐT có kế hoạch kiểm tra và báo cáo về UBND các quận/huyện/thị xã, các cơ sở giáo dục phổ thông trực thuộc Sở báo cáo về Sở GD&ĐT Hà Nội báo cáo tình hình thực hiện công tác trên để Sở tổng hợp, đánh giá việc thực hiện chế độ chính sách, phụ cấp đứng lớp đối với Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng các đơn vị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Hợp (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung