Giỏi văn đến mấy cũng có lúc viết sai chính tả những từ này

Sự kiện: Quiz

Thử thách bản thân xem bạn trả lời đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Hãy điền từ đúng vào chỗ trống:

"Ông ấy là người rất ......"


 

Chia sẻ
Theo Minh Châu (Dân Việt)
Quiz Xem thêm
Báo lỗi nội dung