Ba cách ứng phó khi nghe tiếng Anh mà không hiểu

Sự kiện: Học tiếng Anh

Khi trò chuyện bằng tiếng Anh, không phải lúc nào bạn cũng hiểu người đối diện nói gì. Có ba cách để ứng phó trong tình huống này.

Nguồn: [Link nguồn]

Có cách viết tương tự, song nghĩa của "I love dogs" và "I love dog" khác nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Nguyen ([Tên nguồn])
Học tiếng Anh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN