Nguồn: http://danviet.vn/viet-anh-nguoi-phan-xu-tung-song-sang-chanh-the-nao-truoc-khi-vuong-no-vi-covi...

Theo Thúy Vi (Dân Việt)

sự kiện Diễn viên Việt Anh