Nguồn: http://danviet.vn/sao/nu-hoang-canh-nong-phim-viet-qua-tao-bao-khien-sao-nam-do-mat-1045014.html

Theo Thương Đặng (Dân Việt)

sự kiện Sự thật về cảnh nóng phim Việt