Nguồn: http://danviet.vn/sao/ke-thu-ba-mat-day-nhat-man-anh-viet-2019-ngo-ngang-vi-nhan-sac-doi-thuc-10...

Theo An An (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Quỳnh Nga