Những bộ phim vượt qua ranh giới bị cấm chiếu

Theo kế hoạch, bộ phim được công chiếu trên các rạp toàn quốc vào giữa tháng 5/2012. Nhưng trước đó ít ngày, Cục điện ảnh đã thông báo từ chối cấp phép khiến bộ phim nhanh chóng rơi vào quên lãng.
Theo Tố Tố (Dân Việt)

sự kiện Sự thật về cảnh nóng trong phim