Hang Sơn Đoòng nằm trong top kỳ quan lập kỷ lục thế giới

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Hang Sơn Đoòng, Việt Nam: Hang Sơn Đoòng trong vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng là hang động lớn nhất thế giới. Nó được hình thành cách đây khoảng 400 đến 450 triệu năm, nhưng chỉ mới được phát hiện vào năm 2009. Hang động dài 9km và cao 198m có hệ thời tiết riêng độc lập với bên ngoài.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/hang-son-doong-nam-trong-top-ky-quan-lap-ky-luc-the-gioi-d470037.html

Theo Huy Phong (Theo Insider) (Báo GT)

sự kiện Du lịch, lễ hội