Chốn “yên nghỉ” đẹp mê hồn của những con tàu đắm (P1)

Mặc dù xác tàu nằm trong vùng nước tương đối nông, nhưng  chưa có bất kỳ nỗ lực nào để cứu vãn phần còn lại, vì các vấn đề như quyền sở hữu và bảo hiểm chưa được giải quyết thỏa đáng. Qua thời gian Captayannis đã trở thành nhà của sinh vật biển và các loài chim. Ngày nay, tàu Mv Captayannis được người dân trong vùng đặt tên là “Tàu chở đường”.

Theo Thiên Di (Theo Amusingplanet) (Khampha.vn)