Nguồn: http://danviet.vn/vo-3-so-huu-khoi-tai-san-khung-lai-nong-bong-the-nay-bao-sao-chi-bao-say-nhu-d...

Theo Phan Trai Úc (Dân Việt)

sự kiện Chi Bảo