Nguồn: http://danviet.vn/sao/cung-30-tuoi-lan-ngoc-doi-doi-giau-sang-nha-phuong-vien-man-nhu-ba-hoang-1...

Theo Thương Đặng (Dân Việt)

sự kiện Ninh Dương Lan Ngọc