3 mỹ nhân có nốt ruồi phú quý giàu khủng khiếp, sống sang chảnh cỡ này

Biệt phủ của diễn viên "Kiều nữ và đại gia" có 2 gian nhà chính: Một gian để thờ Phật, tổ nghiệp và gia tộc họ Trần - Lê, gian thứ hai dành cho gia đình ở, gian cuối để tổ chức tiệc và đón khách.

Nguồn: http://danviet.vn/3-my-nhan-co-not-ruoi-phu-quy-giau-khung-khiep-song-sang-chanh-co-nay-50202021...

Theo Minh Phương (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Hậu trường những ngôi sao