3 DJ sexy nhất Việt Nam bị khách chuốc thuốc tại bar, gục trên bàn mix

Sự kiện: Dj Oxy , DJ Trang Moon
"Bị chuốc thuốc, tôi khó thở, sức khoẻ yếu dần và ngất xỉu hẳn. May mắn hôm đó được mọi người phát hiện giúp đỡ chứ tôi không biết trường hợp xấu nào sẽ đến" - cô kể.
Theo Phan Trai Úc (Dân Việt)

sự kiện Dj Oxy