Vừa được tiếng, vừa được... đánh

Thứ Sáu, ngày 22/06/2012 08:00 AM (GMT+7)

Ờ không phải được miếng mà là được đánh mới lạ, hãy xem câu chuyện sau sẽ rõ.

Vừa được tiếng, vừa được... đánh - 1

Vừa được tiếng, vừa được... đánh - 2

Vừa được tiếng, vừa được... đánh - 3

Vừa được tiếng, vừa được... đánh - 4

Một lần khác...

Vừa được tiếng, vừa được... đánh - 5

Vừa được tiếng, vừa được... đánh - 6

Vừa được tiếng, vừa được... đánh - 7

Vừa được tiếng, vừa được... đánh - 8

(Khám phá)

sự kiện Truyện tranh online hài hước