Video funny TOM & JERRY: Tom làm bảo mẫu

Sự kiện: Tom and Jerry

Tưởng chừng công việc trông nom trẻ nhỏ thật bình thường khi không có chuyện gì xảy ra. Nhưng với mèo Tom thì đó lại là vấn đề hệ trọng khi người luôn phá đám là Jerry.

Chia sẻ
(Khám phá)
Tom and Jerry Xem thêm
Báo lỗi nội dung