Video funny TOM & JERRY: Tom gặp “đối”

Thứ Ba, ngày 02/07/2013 09:19 AM (GMT+7)

Đối của Tom trong tập này không phải là chuột Jerry, thay vào đó là cha con nhà chó. Tom sẽ làm cách nào để giải thoát cho mình đây?

Sự kiện: Tom and Jerry

(Khám phá)
sự kiện Tom and Jerry