Video funny TOM & JERRY: Cơn buồn ngủ

Sự kiện: Tom and Jerry

Thiếu ngủ mà được nằm một nơi yên tĩnh để có giấc ngủ thoải mái thật là thích. Còn với Tom thì anh chàng này lại phải đi bắt chuột trong cơn buồn ngủ đó. Hãy xem Tom bắt chuột ra sao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Tom and Jerry Xem thêm
Báo lỗi nội dung