Video funny TOM & JERRY: Cơn buồn ngủ

Thứ Hai, ngày 10/06/2013 07:03 AM (GMT+7)

Thiếu ngủ mà được nằm một nơi yên tĩnh để có giấc ngủ thoải mái thật là thích. Còn với Tom thì anh chàng này lại phải đi bắt chuột trong cơn buồn ngủ đó. Hãy xem Tom bắt chuột ra sao.

Sự kiện: Tom and Jerry

(Khám phá)
sự kiện Tom and Jerry
Báo lỗi nội dung