Video funny TOM & JERRY: Chú hải cẩu “Tom”

Thứ Ba, ngày 25/06/2013 07:15 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Nghĩ đến món tiền thưởng khi tìm bắt được chú hải cẩu. Tom đã bày bao nhiêu thủ đoạn để có thể thực hiện được điều này, đến khi chính bản thân Tom phải đóng giả làm chú hải cẩu.

Sự kiện: Tom and Jerry

Chia sẻ
(Khám phá)
sự kiện Tom and Jerry
Báo lỗi nội dung