Video funny TOM & JERRY: Chú hải cẩu “Tom”

Sự kiện: Tom and Jerry

Nghĩ đến món tiền thưởng khi tìm bắt được chú hải cẩu. Tom đã bày bao nhiêu thủ đoạn để có thể thực hiện được điều này, đến khi chính bản thân Tom phải đóng giả làm chú hải cẩu.

Chia sẻ
(Khám phá)
Tom and Jerry Xem thêm
Báo lỗi nội dung