Truyện tranh: Tưởng đàn ông, hóa ra ngông

Thứ Bảy, ngày 18/01/2014 10:02 AM (GMT+7)

Nếu nàng có ý định níu kéo chàng thì cũng phải xem thực ra ý nàng muốn kiểu gì!

Truyện tranh: Tưởng đàn ông, hóa ra ngông - 1

Truyện tranh: Tưởng đàn ông, hóa ra ngông - 2

Truyện tranh: Tưởng đàn ông, hóa ra ngông - 3

Truyện tranh: Tưởng đàn ông, hóa ra ngông - 4

Một buổi khác

Truyện tranh: Tưởng đàn ông, hóa ra ngông - 5

Truyện tranh: Tưởng đàn ông, hóa ra ngông - 6

Truyện tranh: Tưởng đàn ông, hóa ra ngông - 7

Truyện tranh: Tưởng đàn ông, hóa ra ngông - 8

(Khám phá)

sự kiện Truyện tranh online hài hước