Truyện tranh: Hậu trường 1 vụ phẫu thuật

Thứ Hai, ngày 28/10/2013 10:00 AM (GMT+7)

Sau khi được bơm silicon bệnh nhân bị biến chứng, các bác sĩ giải quyết thế nào?

Truyện tranh: Hậu trường 1 vụ phẫu thuật - 1

Truyện tranh: Hậu trường 1 vụ phẫu thuật - 2

Truyện tranh: Hậu trường 1 vụ phẫu thuật - 3

Truyện tranh: Hậu trường 1 vụ phẫu thuật - 4

Truyện tranh: Hậu trường 1 vụ phẫu thuật - 5

Truyện tranh: Hậu trường 1 vụ phẫu thuật - 6

Truyện tranh: Hậu trường 1 vụ phẫu thuật - 7

Truyện tranh: Hậu trường 1 vụ phẫu thuật - 8

Và đây là vụ tiếp theo:

Truyện tranh: Hậu trường 1 vụ phẫu thuật - 9

Truyện tranh: Hậu trường 1 vụ phẫu thuật - 10

Truyện tranh: Hậu trường 1 vụ phẫu thuật - 11

Truyện tranh: Hậu trường 1 vụ phẫu thuật - 12

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước