Truyện tranh: Những phát ngôn về "Rác"

Thứ Sáu, ngày 17/01/2014 10:53 AM (GMT+7)

Có những cách bảo vệ môi trường và hạn chế rác thải nhưng theo kiểu này thì chỉ có ăn đòn.

Truyện tranh: Những phát ngôn về "Rác" - 1

Truyện tranh: Những phát ngôn về "Rác" - 2

Truyện tranh: Những phát ngôn về "Rác" - 3

Truyện tranh: Những phát ngôn về "Rác" - 4

Tiết học thứ hai

Truyện tranh: Những phát ngôn về "Rác" - 5

Truyện tranh: Những phát ngôn về "Rác" - 6

Truyện tranh: Những phát ngôn về "Rác" - 7

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước