Truyện tranh: Muốn chết cũng không xong

Thứ Sáu, ngày 08/11/2013 00:07 AM (GMT+7)

Khi yêu, vì nàng mà có thể chết đi rồi sống lại nhưng khi cưới rồi thì lại chỉ muốn chết đi cho xong, lạ thật!

Truyện tranh: Muốn chết cũng không xong - 1

Truyện tranh: Muốn chết cũng không xong - 2

Truyện tranh: Muốn chết cũng không xong - 3

Truyện tranh: Muốn chết cũng không xong - 4

Khi gặp vợ lần cuối.

Truyện tranh: Muốn chết cũng không xong - 5

Truyện tranh: Muốn chết cũng không xong - 6

Truyện tranh: Muốn chết cũng không xong - 7

Truyện tranh: Muốn chết cũng không xong - 8

Truyện tranh: Muốn chết cũng không xong - 9

Truyện tranh: Muốn chết cũng không xong - 10

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước
Báo lỗi nội dung