Truyện tranh: Mẹo xử những anh "dê"

Thứ Năm, ngày 14/11/2013 00:10 AM (GMT+7)

Nếu không có cách nào để tránh những tên "dê", chi bằng hãy "dê" hơn họ để họ sợ!

Truyện tranh: Mẹo xử những anh "dê" - 1

Truyện tranh: Mẹo xử những anh "dê" - 2

Truyện tranh: Mẹo xử những anh "dê" - 3

Truyện tranh: Mẹo xử những anh "dê" - 4

*

* *

Truyện tranh: Mẹo xử những anh "dê" - 5

Truyện tranh: Mẹo xử những anh "dê" - 6

Truyện tranh: Mẹo xử những anh "dê" - 7

Truyện tranh: Mẹo xử những anh "dê" - 8

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước
Báo lỗi nội dung