Truyện tranh: Di chúc siêu "củ chuối"

Thứ Năm, ngày 31/10/2013 00:06 AM (GMT+7)

Biết mình chẳng qua nổi, người đàn ông gọi vợ, em trai và bạn thân của mình đến.

Anh nói với vợ...

Truyện tranh: Di chúc siêu "củ chuối" - 1

Truyện tranh: Di chúc siêu "củ chuối" - 2

Truyện tranh: Di chúc siêu "củ chuối" - 3

Truyện tranh: Di chúc siêu "củ chuối" - 4

Khi gặp người bạn thân lần cuối...


Truyện tranh: Di chúc siêu "củ chuối" - 5

Truyện tranh: Di chúc siêu "củ chuối" - 6

Truyện tranh: Di chúc siêu "củ chuối" - 7

(Khám phá)

sự kiện Truyện tranh online hài hước