Trong một "Phòng khám Y học Cổ truyền"

Thứ Hai, ngày 25/06/2012 10:00 AM (GMT+7)

Bà con cẩn thận với những thầy lang có tài băm chém bệnh nhân, tục gọi là lang băm!

Trong một "Phòng khám Y học Cổ truyền" - 1

Trong một "Phòng khám Y học Cổ truyền" - 2Trong một "Phòng khám Y học Cổ truyền" - 3

Trong một "Phòng khám Y học Cổ truyền" - 4

Một ca khác...

Trong một "Phòng khám Y học Cổ truyền" - 5

Trong một "Phòng khám Y học Cổ truyền" - 6

Trong một "Phòng khám Y học Cổ truyền" - 7

Trong một "Phòng khám Y học Cổ truyền" - 8

Trong một "Phòng khám Y học Cổ truyền" - 9

Thế giới tí hon

Trong một "Phòng khám Y học Cổ truyền" - 10

Các cụ cười

Trong một "Phòng khám Y học Cổ truyền" - 11

Mona Lisa 2012

Trong một "Phòng khám Y học Cổ truyền" - 12

Người tí hon yêu!

Trong một "Phòng khám Y học Cổ truyền" - 13

Người tàng hình

Trong một "Phòng khám Y học Cổ truyền" - 14

Xe đạp tàng hình

Trong một "Phòng khám Y học Cổ truyền" - 15

Chó tàng hình

Trong một "Phòng khám Y học Cổ truyền" - 16

Thế giới tàng hình

Trong một "Phòng khám Y học Cổ truyền" - 17

Chỉ có ở Việt Nam

Trong một "Phòng khám Y học Cổ truyền" - 18

Cây cũng sexy ^^

Trong một "Phòng khám Y học Cổ truyền" - 19

Thế giới thực "vật"

Trong một "Phòng khám Y học Cổ truyền" - 20

Chìa và khóa lạ

Trong một "Phòng khám Y học Cổ truyền" - 21

Thảo nào chết sớm!

Trong một "Phòng khám Y học Cổ truyền" - 22

Ma cây ư?

Trong một "Phòng khám Y học Cổ truyền" - 23

Cái đồ khỉ này!!!

Trong một "Phòng khám Y học Cổ truyền" - 24

Cái gì thế này?

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước