Tiền mất mà bụng vẫn cứ mang...

Thứ Tư, ngày 08/08/2012 08:00 AM (GMT+7)

Vào trong ấy là giải quyết ngay được bức xúc nhưng sao lại phải đi ra cụt hứng?

Tiền mất mà bụng vẫn cứ mang... - 1

Tiền mất mà bụng vẫn cứ mang... - 2

Tiền mất mà bụng vẫn cứ mang... - 3

Tiền mất mà bụng vẫn cứ mang... - 4

*

* *

Tiền mất mà bụng vẫn cứ mang... - 5

Tiền mất mà bụng vẫn cứ mang... - 6

Tiền mất mà bụng vẫn cứ mang... - 7

Tiền mất mà bụng vẫn cứ mang... - 8

(Khám phá)

Tin liên quan

sự kiện Truyện tranh online hài hước