Thần chết say bia

Thần chết do bận uống bia nên mới để xảy ra những tình huống sống sót không tưởng như này. Một cách quảng cáo ấn tượng của hãng bia Tiger.

Chia sẻ
(Khám phá)
Báo lỗi nội dung