Nhật đi học võ Thái

Thứ Hai, ngày 15/07/2013 07:36 AM (GMT+7)

Người Nhật mà đi học võ Thái thì không khác nào, Người Việt sang tây và cứ bên phải đường mà đi cho đúng luật giao thông.

(Khám phá)