Muôn kiểu "tiếu lâm 69" năm qua

(Khám phá)

sự kiện Chỉ có ở Việt Nam