Lợi thì có lợi nhưng hơi chẳng còn!

Thứ Sáu, ngày 18/05/2012 10:00 AM (GMT+7)

Ừ! Nhìn có vẻ lợi thật đấy nhưng khối anh vật ra lúc nào không ai biết đâu nhé!

Lợi thì có lợi nhưng hơi chẳng còn! - 1

Lợi thì có lợi nhưng hơi chẳng còn! - 2

Lợi thì có lợi nhưng hơi chẳng còn! - 3

Lợi thì có lợi nhưng hơi chẳng còn! - 4

Và đây là chuyện trồng cây, xin mời anh chị em Hội quán Cười cùng xem:

Lợi thì có lợi nhưng hơi chẳng còn! - 5

Lợi thì có lợi nhưng hơi chẳng còn! - 6

Lợi thì có lợi nhưng hơi chẳng còn! - 7

Lợi thì có lợi nhưng hơi chẳng còn! - 8

(Khám phá)

sự kiện Truyện tranh online hài hước