Làm gì khi chồng mê "web đen"?

Thứ Ba, ngày 22/05/2012 12:00 PM (GMT+7)

Sẽ cùng chồng xem hay phản đối, hoặc dùng cách này khéo léo hơn nhiều.

Làm gì khi chồng mê "web đen"? - 1

Làm gì khi chồng mê "web đen"? - 2

Làm gì khi chồng mê "web đen"? - 3

Làm gì khi chồng mê "web đen"? - 4

Tối hôm ấy...

Làm gì khi chồng mê "web đen"? - 5

Làm gì khi chồng mê "web đen"? - 6

Làm gì khi chồng mê "web đen"? - 7

Làm gì khi chồng mê "web đen"? - 8

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước
Báo lỗi nội dung