Kiếp nhân viên: Bốc phét là một lợi thế

Không cần giỏi nghề, chẳng cần đẹp trai chỉ cần có tài bốc phét là được tuyển với mức lương cao ngất.

Kiếp nhân viên: Bốc phét là một lợi thế - 1

Kiếp nhân viên: Bốc phét là một lợi thế - 2

Kiếp nhân viên: Bốc phét là một lợi thế - 3

Kiếp nhân viên: Bốc phét là một lợi thế - 4

*

* *

Kiếp nhân viên: Bốc phét là một lợi thế - 5

Kiếp nhân viên: Bốc phét là một lợi thế - 6

Kiếp nhân viên: Bốc phét là một lợi thế - 7

Kiếp nhân viên: Bốc phét là một lợi thế - 8

Chia sẻ
(Khám phá)
Truyện tranh: KIẾP NHÂN VIÊN Xem thêm
Báo lỗi nội dung