Kiếp nhân viên: Bốc phét là một lợi thế

Thứ Năm, ngày 12/09/2013 09:51 AM (GMT+7)

Không cần giỏi nghề, chẳng cần đẹp trai chỉ cần có tài bốc phét là được tuyển với mức lương cao ngất.

Kiếp nhân viên: Bốc phét là một lợi thế - 1

Kiếp nhân viên: Bốc phét là một lợi thế - 2

Kiếp nhân viên: Bốc phét là một lợi thế - 3

Kiếp nhân viên: Bốc phét là một lợi thế - 4

*

* *

Kiếp nhân viên: Bốc phét là một lợi thế - 5

Kiếp nhân viên: Bốc phét là một lợi thế - 6

Kiếp nhân viên: Bốc phét là một lợi thế - 7

Kiếp nhân viên: Bốc phét là một lợi thế - 8

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh: KIẾP NHÂN VIÊN
Báo lỗi nội dung