Đậu Đậu gặp tiên

Gặp tiên là chuyện may nhưng với tình huống thế này chắc là... rủi thì đúng hơn.

Đậu Đậu gặp tiên - 1

Đậu Đậu gặp tiên - 2

Đậu Đậu gặp tiên - 3

Đậu Đậu gặp tiên - 4

Một hôm đặc biệt của Đậu Đậu.

Đậu Đậu gặp tiên - 5

Đậu Đậu gặp tiên - 6

Đậu Đậu gặp tiên - 7

*
* *

NHỮNG BÀI ĐỘC ĐÁO KHÁC TRÊN CƯỜI 24H

Đậu Đậu gặp tiên - 8

Thảo nào chết sớm!

Đậu Đậu gặp tiên - 9

Ma cây ư?

Đậu Đậu gặp tiên - 10

Cái đồ khỉ này!!!

Đậu Đậu gặp tiên - 11

Cái gì thế này?

Đậu Đậu gặp tiên - 12

Hoài Linh đọc
văn tế bằng
tiếng Anh

Đậu Đậu gặp tiên - 13

Tin vịt:
Công nghệ chỉ
có ở Việt Nam

Đậu Đậu gặp tiên - 14

Hài Hoài Linh:
Thi Người đẹp!

Đậu Đậu gặp tiên - 15

Cụ già không thể
dừng cười

khi giao lưu

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Truyện tranh online hài hước Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN