Con hơn cha là trường... lo lắm!

Thứ Năm, ngày 21/06/2012 09:00 AM (GMT+7)

Con giống cha là chuyện đáng mừng nhưng ở đây thì là chuyện vô cùng nguy hiểm.

Con hơn cha là trường... lo lắm! - 1

Con hơn cha là trường... lo lắm! - 2

Con hơn cha là trường... lo lắm! - 3

Con hơn cha là trường... lo lắm! - 4

Và một lần...

Con hơn cha là trường... lo lắm! - 5

Con hơn cha là trường... lo lắm! - 6

Con hơn cha là trường... lo lắm! - 7

Con hơn cha là trường... lo lắm! - 8

(Khám phá)

sự kiện Truyện tranh online hài hước