Cần một lời khuyên

Thứ Hai, ngày 15/07/2013 07:36 AM (GMT+7)

Lời khuyên của bạn cho anh chàng trong clip dưới đây là gì ? Và bạn nghĩ quyết định của anh ấy là như nào?

(Khám phá)
Báo lỗi nội dung