Cần một lời khuyên

Lời khuyên của bạn cho anh chàng trong clip dưới đây là gì ? Và bạn nghĩ quyết định của anh ấy là như nào?

Chia sẻ
(Khám phá)
Báo lỗi nội dung