Bi hài chuyện đi "mông má"

Thứ Tư, ngày 16/05/2012 10:00 AM (GMT+7)

Tân trang sắc đẹp là chuyện thường, thế mà có trường hợp lại là quá khó, vì sao?

Sự kiện: Y học cười

Bi hài chuyện đi "mông má" - 1

Bi hài chuyện đi "mông má" - 2

Bi hài chuyện đi "mông má" - 3

Bi hài chuyện đi "mông má" - 4

Một ca khác.

Bi hài chuyện đi "mông má" - 5

Bi hài chuyện đi "mông má" - 6

Bi hài chuyện đi "mông má" - 7

Bi hài chuyện đi "mông má" - 8

Bi hài chuyện đi "mông má" - 9

Bi hài chuyện đi "mông má" - 10

Bi hài chuyện đi "mông má" - 11

(Khám phá)
sự kiện Y học cười