Sẽ điều chỉnh chính sách cho viễn thông công ích

Dịch vụ viễn thông có tính đặc thù khác biệt với các sản phẩm, dịch vụ công ích khác. Trong khi đó, các văn bản hướng dẫn thực hiện lại được ban hành chưa kịp thời, gây khó cho doanh nghiệp, Quỹ và các Sở TT&TT địa phương trong việc triển khai.

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (VTCI) đến năm 2010 diễn ra sáng 17/10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) Trần Đức Lai đã chia sẻ về việc cần thiết phải đưa ra những đánh giá đầy đủ, bao gồm cả ưu điểm lẫn nhược điểm của chương trình. Việc rút kinh nghiệm nghiêm túc sẽ giúp Bộ TT&TT xây dựng được các chương trình mới ưu việt hơn, cũng như công tác triển khai đạt hiệu quả cao hơn.

Sẽ điều chỉnh chính sách cho viễn thông công ích - 1

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son phát biểu tại Hội nghị Tổng kết.

Chương trình cung cấp dịch vụ VTCI được triển khai theo Quyết định số 74 ban hành ngày 7/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Mục đích của chương trình là đảm bảo sự phát triển bền vững cho chính sách viễn thông khi tách bạch các hoạt động công ích với kinh doanh, không cho phép các doanh nghiệp viễn thông được “bù chéo” lợi nhuận.

Sau 5 năm thực hiện, mật độ điện thoại cố định tại các vùng khó khăn đã đạt 16 máy/100 dân so với mục tiêu đề ra là 5 máy/100 dân. Gần 100% số xã có điểm truy nhập điện thoại công cộng tuy nhiên chỉ có 55% số xã có điểm truy cập dịch vụ Internet công cộng, thấp hơn mục tiêu đề ra là 70%.

Với việc hỗ trợ kinh phí cho người dân, bao gồm hỗ trợ thiết bị đầu cuối, một phần cước thuê bao điện thoại cố định, hỗ trợ kinh phí duy trì mạng lưới đối với doanh nghiệp, chương trình đã tạo điều kiện phát triển nhiều thuê bao điện thoại cố định mới và tạo thêm động lực để các doanh nghiệp phát triển hạ tầng viễn thông tại các khu vực không có lợi nhuận.

Tuy nhiên, do đây là lần đầu tiên Việt Nam xây dựng và thực hiện chính sách về VTCI trong nền kinh tế thị trường, chưa có tiền lệ nên chương trình cũng còn nhiều điểm chưa làm được. Chẳng hạn như chỉ tiêu về mật độ thuê bao điện thoại cố định cao nhưng không đồng đều; Chương trình chưa ban hành được cơ chế triển khai hỗ trợ đối với các dịch vụ viễn thông và Internet trong trường hợp khẩn cấp. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa địa phương, doanh nghiệp và Quỹ VTCI còn chưa đạt hiệu quả cao. Đặc biệt còn xảy ra tình trạng không rõ ràng giữa chính sách hỗ trợ của Nhà nước với khuyến mại của Doanh nghiệp.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son khẳng định trong thời gian tới, Bộ sẽ vẫn tiếp tục duy trì hoạt động của Quỹ vì các vùng công ích còn nhiều. “Làm sao có thể đầu tư hiệu quả nguồn vốn quan trọng này của Nhà nước để đưa hoạt động viễn thông nói chung và VTCI nói riêng đến với đông đảo người dân là một nhiệm vụ quan trọng của Bộ”. Bộ sẽ xây dựng thêm các văn bản, chính sách để đảm bảo Chương trình đạt lộ trình hợp lý, phù hợp với thực tế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trọng Cầm (VNN)
Báo lỗi nội dung