Đơn giản hóa việc quản lý thu chi

Thay vì phải tốn thời gian thiết kế một bảng tính bằng Excel, người dùng có thể sử dụng Money Manager Ex (MMEx) để đơn giản hóa việc quản lý các khoản thu chi thật hiệu quả.

Chọn tiếng Việt và khởi tạo dữ liệu

Trong lần đầu sử dụng, người dùng phải chọn ngôn ngữ cho giao diện của chương trình, trong đó có tiếng Việt (Vietnamese).

Sau đó, chọn Tạo CSDL mới, chỉ định thư mục lưu trữ và đặt tên cho tập tin dữ liệu này, nhấn Save, Next, chọn Xác lập tiền tệ. Trong Danh sách tiền tệ, chọn loại tiền cần dùng. Nếu loại tiền cần dùng chưa có trong danh sách này thì nhấn Add, nhập vào tên của tiền tệ mới, rồi thiết lập các thông tin liên quan. Xong, nhấn Update.

Đơn giản hóa việc quản lý thu chi - 1

Tạo tài khoản mới trên CSDL.

Lúc này, Danh sách tiền tệ đã xuất hiện thêm loại tiền mà người dùng vừa thêm vào. Bây giờ, chọn loại tiền cần dùng trong danh sách, nhấn Select, khai báo Tên người dùng.

Tiếp theo, khai báo tài khoản ngân hàng muốn quản lý bằng MMEx, gồm thông tin Tên gọi tài khoản, Loại tài khoản, Số tài khoản, Thông tin liên lạc, Thông tin truy cập, Tình trạng tài khoản, Được mở tại, Số dư đầu.

Nếu muốn bổ sung thêm một tài khoản ngân hàng cần quản lý, vào thẻ Tài khoản, chọn Tài khoản mới, rồi thực hiện tương tự như trên.

Quản lý thu chi

Để nhập cập nhật một giao dịch đã thực hiện làm biến động tài khoản, nhấn chuột lên tên tài khoản ngân hàng trong danh, rồi chọn New, nhập Ngày, chọn Trạng thái và Loại (Xuất tiền, Nhập tiền hay Chuyển khoản) cho giao dịch trên, Số tiền và Người giao dịch.

Đơn giản hóa việc quản lý thu chi - 2

Thêm vào CSDL một giao dịch đã thực hiện.

Xem báo cáo

MMEx cho phép xem nhanh báo cáo với các tùy chọn: Tổng kết tài khoản, Tiền đi đâu, Tiền từ đâu tới, Hạng mục, Thu và Chi, Chuyển động tiền mặt, Thống kê giao dịch.

Đơn giản hóa việc quản lý thu chi - 3

Báo cáo số liệu dạng cột.

Đơn giản hóa việc quản lý thu chi - 4

Báo cáo số liệu dạng biểu đồ tròn.

Money Manager Ex được cung cấp tại đây (dung lượng: 3,57MB), tương thích với mọi phiên bản Windows, Linux và MacOS.

Sau khi tải về, người dùng chỉ việc giải nén, rồi truy cập vào thư mục bin, kích hoạt tập tin mmex.exe để sử dụng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN