Clip: Bị ô tô tông từ sau, lái xe máy lộn santo, văng xa chục mét 1638912350
Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video