Đêm tân hôn, không thấy dấu vết trinh nguyên, tôi vẫn ôm vợ vào lòng khi nhìn thấy thứ này

Đêm tân hôn, không thấy dấu vết trinh nguyên, tôi vẫn ôm vợ vào lòng...

Tôi tên là Quang, tôi lớn lên chỉ có mẹ. Bố tôi bỏ mẹ con tôi đi theo người khác từ năm tôi lên 3 tuổi. Bắt đầu từ đó, ông không bao giờ đến thăm tôi.  Ngay từ nhỏ, mẹ tôi luôn dạy tôi rằng hãy luôn đối xử tốt với tốt với mọi người, đặc biệt là phụ nữ, chớ đi theo vết xe đổ của bố tôi.

Bạn trẻ - Cuộc sống

Xem thêm