Photo: Tuấn Fr., Producer: C.H, Assistant: Lý Bình Sơn, Stylist: Maruko, Make-up: Tú Shark, Thông Bảo (Theo TTVH & DO)

sự kiện Ảnh thời trang