Photo: Alexz; Makeup: Mr.lee; Hair: Trường Giới; Model: Hải Băng - Thiên Ni

sự kiện Ảnh girl xinh hot