Photo: Alexz; Makeup: Huỳnh Phước; Model: Diễn Viên Tường Vi

sự kiện Ảnh girl xinh hot