Photo: Alexz; Makeup: Huỳnh Phước; Model: Tường Vi; Trang Phục: Comme les Sang

sự kiện Ảnh girl xinh hot