Theo Nga Ly; Ảnh: Kelvin (Khampha.vn)

sự kiện Giới trẻ 9X