Theo Tác giả: Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu; Minh họa: Lê Vy; Cố vấn: Biện Chương Dương (Khampha.vn)

sự kiện Giới trẻ 9X