Nguồn: http://danviet.vn/hot-girl-nganh-bao-co-vu-euro-gay-me-vi-nhan-sac-qua-doi-nong-bong-50202124616...

Theo Hạ Nhiên (Dân Việt)

sự kiện Euro 2020: Hành trình khốc liệt