Nguồn: http://danviet.vn/duong-cong-dep-me-hon-cua-nu-mc-thoi-tiet-hap-dan-nhat-hanh-tinh-5020204717532...

Theo Hạ Nhiên (Dân Việt)

sự kiện Giới trẻ 2020