Nguồn: http://danviet.vn/do-sac-ban-gai-cua-2-thu-mon-noi-tieng-nhat-viet-nam-50202089164441.htm

Theo Hạ Nhiên (Dân Việt)

sự kiện Đặng Văn Lâm