Nguồn: http://danviet.vn/song-tre/cam-binh-hoa-trung-tet-de-khach-den-nha-ai-cung-phai-tam-tac-khen-105...

Theo Nga Ly; Ảnh: Phương Ruby Cherry (Dân Việt)

sự kiện Giới trẻ 2020